LiveZilla Live Chat Software

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι Γενικοί Όροι του διαδικτυακού τόπου xeirotexnes.gr ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών και μελών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών του xeirotexnes.gr και για τον λόγο αυτό είναι απολύτως αναγκαία και υποχρεωτική η προσεκτική ανάγνωση αυτών πριν από την για οιονδήποτε λόγο πλοήγηση ή /και χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

Οι Γενικοί Όροι του xeirotexnes.gr ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας xeirotexnes.gr (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών ονομάτων χώρου – sub-domains) και τη συμβατική σχέση μεταξύ του xeirotexnes.gr και των μελών της. Το μέλος αποδέχεται τους Γενικούς Όρους με την εγγραφή του και επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στο xeirotexnes.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιονδήποτε από τους όρους οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία και να μην προβεί στην πλοήγηση ή/και στη χρήση των υπηρεσιών του xeirotexnes.gr. Η εγγραφή του μέλους, η πλοήγηση στην ιστοσελίδα ή/και η χρήση των υπηρεσιών του xeirotexnes.gr λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων. Το xeirotexnes.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και άνευ αιτιολόγησης αυτούς τους Γενικούς Όρους και οι αλλαγές θα ισχύουν από τη δημοσίευση τους στο xeirotexnes.gr. Για το λόγο αυτό το μέλος οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους για τυχόν αλλαγές.

B. ΑΓΟΡΑ στο xeirotexnes.gr

1. Σκοπός

Το xeirotexnes.gr θέτει την ιστοσελίδα xeirotexnes.gr στη διάθεση των εγγεγραμμένων μελών της ως ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσφορά και την απόκτηση προϊόντων, υπηρεσιών και δικαιωμάτων (εφεξής: «Προϊόντα») από τα ίδια τα μέλη. Χάριν ευκολίας οι παρόντες Γενικοί Όροι χαρακτηρίζουν αυτόν που προσφέρει ένα προϊόν ως «Πωλητή», αυτόν που αποκτά ένα προϊόν ως «Αγοραστή» και την σύμβαση αγοραπωλησίας ως «Αγορά».

2. Χρήση με αποκλειστική ιδία ευθύνη των μελών

Στη συγκεκριμένη αγορά τα μέλη μπορούν να συνάψουν μεταξύ τους αυτόνομες συμβάσεις με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι σχετικές συμβάσεις αγοραπωλησίας που συνάπτονται μεταξύ των μελών (Αγοραστή και Πωλητή) βάσει των προσφορών που αναρτούν οι Πωλητές δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον τα μέρη αυτά. Η δε εκπλήρωση της συμβάσεως αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πωλητή και του αγοραστή. Το xeirotexnes.gr σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να απορρέουν από αυτές. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών από τις συμβάσεις που συνάπτουν δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται.

3. Νομική υπόσταση του xeirotexnes.gr

Το xeirotexnes.gr δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των μελών για την αγοραπωλησία των προϊόντων. Το xeirotexnes.gr, οι εκπρόσωποι, οι εργαζόμενοι, οι προστηθέντες και οι βοηθοί του δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση, την εκτέλεση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών, και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις συναλλαγές εξ οιασδήποτε αιτίας. Το xeirotexnes.gr προβαίνει αποκλειστικά και μόνον στην τεχνική, αυτόματη και ουδέτερη αποθήκευση των πληροφοριών και εν γένει του περιεχομένου που αναρτά έκαστο μέλος στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα. Επιπροσθέτως :

α) Το xeirotexnes.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του από τους χρήστες/μέλη, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Έκαστος χρήστης/μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για την νομιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αναρτά. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το xeirotexnes.gr δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας. Αυτό ισχύει και για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα μέλη, με δική τους ευθύνη, για την αξιολόγηση των μελών με τα οποία συναλλάσσονται.

β) Το xeirotexnes.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των αγαθών ή/και υπηρεσιών που αναρτούν προς πώληση τα μέλη της. Σε κάθε περίπτωση το xeirotexnes.gr συνιστά την ανάρτηση προς πώληση και την πώληση μόνον νομίμων προϊόντων καθώς και αυθεντικών προϊόντων και προϊόντων, των οποίων ο χρήστης/μέλος έχει δικαίωμα διάθεσης. Η διάθεση προϊόντων που είναι απομιμήσεις, παραποιημένα προϊόντα, ρέπλικες (στο εξής μη αυθεντικά προϊόντα) απαγορεύεται, οι δε χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το xeirotexnes.gr δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται) στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου, να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη και για την ύπαρξη μη αυθεντικών προϊόντων είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας.

 4. Ουδεμία αξίωση χρήσης

Ουδεμία αξίωση υφίσταται για την εγγραφή, τη συμμετοχή ως μέλος, τη χρήση της ιστοσελίδας xeirotexnes.gr ή την παροχή υπηρεσιών από το xeirotexnes.gr. Συγκεκριμένα, το xeirotexnes.gr δύναται ανά πάσα στιγμή να απορρίψει εγγραφή, να αποκλείσει μέλος, να απαγορεύσει τη χρήση ή να διακόψει κάποια παροχή υπηρεσιών ιδίως σε περίπτωση τυχόν παραβίασης ή μη συμμόρφωσης ή άρνησης αποδοχής των παρόντων Γενικών Όρων.

 Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Μέλος

Με την εγγραφή στο xeirotexnes.gr δηλ. με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών στοιχείων και την αποδοχή των Γενικών Όρων, ο ενδιαφερόμενος γίνεται «Μέλος» του. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Έκαστο μέλος φέρει το ίδιο την ευθύνη και το xeirotexnes.gr βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του ίδιου του μέλους αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και την ιδιότητά του ως νομικού ή φυσικού προσώπου, ως ιδιώτη, ως προμηθευτή/επιχείρηση ή ως επιτηδευματία. Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών του xeirotexnes.gr είτε ως πωλητής είτε ως αγοραστής είναι η εγγραφή ως μέλους και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων.

 2. Προσφορά

Ως προσφορά νοείται η δημοσίευση της προσφοράς που έχει δημιουργηθεί με ιδία και αποκλειστική ευθύνη του πωλητή στην ηλεκτρονική υπό-σελίδα του προϊόντος, για τη διάθεση ενός προϊόντος στο xeirotexnes.gr,η οποία είναι δεσμευτική για τον πωλητή και την οποία αποδέχεται ο αγοραστής κατά τη σύναψη της ηλεκτρονικής σύμβασης αγοραπωλησίας. Ειδικότερα όλες οι αναρτήσεις των προϊόντων γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του πωλητή ο οποίος ευθύνεται συνολικά για το περιεχόμενο που δημοσιεύει όπως ενδεικτικά: α) για την ορθή και σύννομη περιγραφή των προϊόντων, β) για το υλικό και τις περιγραφές που συνοδεύουν το προϊόν (όπως λ.χ. φωτογραφίες, δηλώσεις σχετικά με τις ιδιότητες του προϊόντος, προωθητικά μηνύματα, τυχόν σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες – links κλπ), γ) το ειδικότερο πλαίσιο εκτέλεσης της αγοράς (λ.χ. χρόνος παράδοσης, κόστος, έξοδα, τρόπος πληρωμής κλπ). Το xeirotexnes.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τις προσφορές του Πωλητή.

 3. Τρόπος διάθεσης προϊόντων στο xeirotexnes.gr

Προς το παρόν υφίστανται οι εξής μορφές διάθεσης των προϊόντων:

Προσφορές με σταθερή τιμή

Η δημοσίευση ενός προϊόντος με τον καθορισμό σταθερής τιμής από τον πωλητή αποτελεί δεσμευτική προσφορά προς άμεση διάθεση του προϊόντος σε όποιον είναι διατεθειμένος να πληρώσει άμεσα το ποσό που έχει καθοριστεί.

II. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ

A. ΣΚΟΠΟΣ

Προϋπόθεση για την προσφορά και αγορά προϊόντων μέσω του xeirotexnes.gr, για τη χρήση των λειτουργιών ιστοσελίδας που συνδέονται με αυτά, καθώς και για τη χρήση των τομέων ιστοσελίδας που συνδέονται με αυτά, καθώς και για τη χρήση των τομέων ιστοσελίδας που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (και ειδικότερα του προσωπικού λογαριασμού) είναι η συμμετοχή του μέλους ως εγγεγραμμένου χρήστη.

 Β. ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ουδεμία απαίτηση υφίσταται για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στο xeirotexnes.gr. Το xeirotexnes.gr δύναται να αρνηθεί οποιαδήποτε εγγραφή χωρίς αιτιολογία.

 Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ

1. Δικαιοπρακτική ικανότητα

Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών) ή/και άτομα τα οποία στερούνται πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας .

 2. Προσωπικά στοιχεία

α) Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, κινητό τηλέφωνο (όχι αριθμό τηλεφώνου υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως π.χ. αριθμούς τηλεφώνων 0900), ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση εγγραφής εταιρείας πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία της. Σε περίπτωση αλλαγών το μέλος υποχρεούται με δική του αποκλειστικά ευθύνη να ενημερώσει άμεσα τα στοιχεία του, ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Διευκρινίζεται ειδικότερα ότι ο αριθμός κινητού τηλεφώνου συλλέγεται και επεξεργάζεται από το xeirotexnes.gr προκειμένου το τελευταίο ή συνεργάτης αυτού να αποστέλλει στο μέλος τον κωδικό ενεργοποίησης του, η εισαγωγή του οποίου στο σύστημα είναι αναγκαία για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει το xeirotexnes.gr. Εκτός από τον ανωτέρω τρόπο και κατά την απόλυτη κρίση και βούληση του το xeirotexnes.gr δύναται να αποστείλει στο μέλος τον κωδικό ενεργοποίησης μόνο ή και με επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην δηλωθείσα από το μέλος ταχυδρομική διεύθυνση. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου θα χρησιμοποιηθεί επίσης από το xeirotexnes.gr προκειμένου να αποστέλλεται στα μέλη μήνυμα (sms) με το οποίο θα ενημερώνονται από το xeirotexnes.gr σχετικά με το ποσό οφειλής τους προς αυτό. Το xeirotexnes.gr βασίζεται στις δηλώσεις του χρήστη για τα προσωπικά του στοιχεία και ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτά. Το μέλος με την εγγραφή του δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών βάσει των παρόντων Όρων και της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. Το μέλος δύναται να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για περαιτέρω συλλογή και επεξεργασία με τη διαγραφή του από μέλος βάσει των όρων της επόμενης παραγράφου.

β) Το όνομα χρήστη που θα επιλέξει το μέλος δεν πρέπει να είναι παράνομο όπως λ.χ. χυδαίο, αήθες , υποτιμητικό ή απρεπές με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Επιπλέον, το όνομα χρήστη δεν πρέπει να περιέχει ενδείξεις για διευθύνσεις e-mail ή διαδικτύου, προσωπικά στοιχεία επαφής/επικοινωνίας με τον χρήστη ή να βλάπτει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

3. Συμμόρφωση προς την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία

Οι ίδιοι οι χρήστες/ μέλη φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας και των σχετικών (ΚΒΣ, ΚΦΕ, ΚΦΑΣ κλπ). Σημειώνεται ότι ενδεχομένως η δραστηριότητα της πώλησης κινητών πραγμάτων ή/και υπηρεσιών από ιδιώτες να δύναται να θεωρηθεί από τις φορολογικές αρχές ως εμπορική δραστηριότητα, εφόσον προκύπτει κατά σύστημα άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και πρόθεση απόκτησης κέρδους και για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/μέλη μας να συμβουλεύονται τις αρμόδιες Αρχές ή/και τυχόν φοροτεχνικούς τους συμβούλους. Σε κάθε περίπτωση το xeirotexnes.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας από τα μέλη της. Υποχρεούται πάντως σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια Αρχή να παράσχει κάθε πληροφορία που νομίμως απαιτείται και προβλέπεται σε σχέση με τις συναλλαγές των μελών της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όπως ορίζουν ρητώς οι σχετικές διατάξεις του ΚΦΕ

 E. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ

 1. Έναρξη

Η ιδιότητα του μέλους ξεκινάει με την αποστολή του κωδικού πρόσβασης από το xeirotexnes.gr μέσω e-mail και την εισαγωγή του κωδικού στο σύστημα.

 2. Λύση συμμετοχής από το μέλος

Η λύση της ιδιότητας μέλους είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή με την ακύρωση της συμμετοχής στέλνοντας μήνυμα μέσω της φόρμας εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλοι οι ακόλουθοι όροι:

  • Η κατάσταση λογαριασμού του μέλους είναι ισοσκελισμένη, δηλαδή δεν υπάρχει οφειλόμενο υπόλοιπο στο xeirotexnes.gr (ληξιπρόθεσμο ή μη).
  • Το μέλος δεν προσφέρει επί του παρόντος κανένα προϊόν μέσω του xeirotexnes.gr.

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του xeirotexnes.gr επιβεβαιώνει μέσω e-mail την ακύρωση της συμμετοχής και κλείνει τον αντίστοιχο λογαριασμό. Τυχόν υποβληθείσες αξιολογήσεις ενός μέλους συνεχίζουν να εμφανίζονται και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού των μελών στο xeirotexnes.gr. Το ίδιο ισχύει για τις αξιολογήσεις που έχει λάβει το μέλος από τρίτους (για διάστημα έως 12 μήνες από τη διαγραφή του) καθώς και για τις πιο πρόσφατες προσφορές του (για διάστημα έως 6 μήνες από τη διαγραφή του) καθώς και κάθε άλλη πληροφορία ή δεδομένο που σχετίζεται με εκτέλεση συναλλαγής, τυχόν οικονομική διαφορά με την Εταιρεία ή με έτερο μέλος, τυχόν άλλη διαφορά που αφορά σχέσεις με τρίτους κλπ. Επίσης οι Γενικοί Όροι επιβιώνουν και μετά τη τυχόν λύση της ιδιότητας του μέλους ως προς τις διατάξεις εκείνες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, τις δηλώσεις των μελών κατά την εγγραφή τους, τις προσφορές τους, την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, την τιμολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών, τη νομική φύση της Εταιρείας και τα απαγορευμένα προϊόντα.

3. Αποκλεισμός συμμετοχής από το xeirotexnes.gr

Το xeirotexnes.gr δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του xeirotexnes.gr. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του xeirotexnes.gr με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν το xeirotexnes.gr συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί το xeirotexnes.gr να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους κλπ.

Τυχόν οφειλές του μέλους προς την Εταιρεία όπως για τέλη δημοσίευσης, τέλη επιτυχημένης πώλησης και τέλη προώθησης πωλήσεων καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Τυχόν υποβληθείσες και παραληφθείσες αξιολογήσεις ενός μέλους συνεχίζουν να εμφανίζονται και μετά την απώλεια ιδιότητας του μέλους της ιστοσελίδας του xeirotexnes.gr.

Ζ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το μέλος συμφωνεί ότι το xeirotexnes.gr θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του για ενέργειες μάρκετινγκ σχετικές με τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες, όπως π.χ. την αποστολή e-mail με γενικές πληροφορίες ή/και με διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία – newsletters) ή/και με νέα από τις δραστηριότητες της Εταιρείας (όπως διαγωνισμοί, νικητές, προσφορές κλπ) και συναινεί ανεπιφύλακτα στην ως άνω επεξεργασία. Το μέλος παρέχει την ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή του για την αποστολή μηνύματος (sms) από το xeirotexnes.gr ή συνεργάτη αυτού στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του με σκοπό την γνωστοποίηση σε αυτό του κωδικού ενεργοποίησης στο σύστημα του xeirotexnes.gr καθώς επίσης και για την αποστολή μηνύματος για την ενημέρωση του μέλους αναφορικά με το ποσό οφειλής προς το xeirotexnes.gr. To μέλος συναινεί επίσης ότι το xeirotexnes.gr δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να γνωστοποιεί στο μέλος τον κωδικό ενεργοποίησης εκτός από τον προαναφερθέντα τρόπο μόνο ή και με επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην δηλωθείσα κατά την εγγραφή ταχυδρομική διεύθυνση. Επίσης, το μέλος συναινεί ρητώς ότι όταν πραγματοποιηθεί μια αγοραπωλησία, τα στοιχεία επικοινωνίας του (είτε ως πωλητής είτε ως αγοραστής) τα οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αποστέλλονται στο αντισυμβαλλόμενο μέλος. Από τη γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του στον έτερο αντισυμβαλλόμενο και στο εξής, ο συγκεκριμένος αντισυμβαλλόμενος φέρει ο ίδιος την ευθύνη για τη νόμιμη χρήση των δεδομένων αυτών, το δε xeirotexnes.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τις πράξεις ή παραλείψεις του σε σχέση με τα δεδομένα αυτά και ούτε σχετίζεται με κανένα τρόπο (ούτε ως υπεύθυνος επεξεργασίας ούτε ως εκτελών την επεξεργασία) με τα μέλη προς τα οποία ανακοινώθηκαν τα προσωπικά δεδομένα έτερων μελών στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας. Επίσης απαγορεύεται ρητά η χρήση των δεδομένων αυτών για διαφημιστικούς λόγους ή για απευθείας επαφή με τον έτερο συμβαλλόμενο για οποιονδήποτε σκοπό για τον οποίο δεν έχει συναινέσει ρητά το πρόσωπο αυτό.

Σε κάθε περίπτωση άπαντα τα μέλη οφείλουν να τηρούν το σύνολο των νομικών ρυθμίσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αντισυμβαλλομένων τους που περιέρχονται στην αντίληψή τους και ευθύνονται τα ίδια για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψή τους, οφείλουν δε να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε τυχόν ζημία του xeirotexnes.gr εξαιτίας ή εξ αφορμής της παράνομης συμπεριφοράς τους.

Εφόσον το επιθυμεί το μέλος, το xeirotexnes.gr θα παραιτηθεί (άρει τη συναίνεσή του) από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του για τους ως άνω διαφημιστικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ένα σχετικό μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή να ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό μέλους του τη λειτουργία παύσης αποστολής ενημερωτικού δελτίου.

Προσοχή: Απαγορεύεται η χρήση των προσωπικών στοιχείων των μελών (πωλητών ή αγοραστών) από τρίτους, για άλλο σκοπό πέρα από την τέλεση αγοραπωλησιών εντός του xeirotexnes.gr και σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

III. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

A. Αυστηρή εχεμύθεια σχετικά με τα στοιχεία πρόσβασης

Το μέλος είναι υποχρεωμένο να κρατάει απολύτως μυστικό και να μην κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης όπως και τον κωδικό ενεργοποίησης που του δίνονται από το xeirotexnes.gr στο πλαίσιο της εγγραφής του. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή αποκάλυψης των στοιχείων αυτών σε τρίτους οφείλει να ενημερώσει παραχρήμα το xeirotexnes.gr με μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεται ο ίδιος για οποιαδήποτε συναλλαγή, οφειλή, ευθύνη, πράξη ή παράλειψη πραγματοποιηθεί με τον κωδικό χρήστη του μέχρι του χρονικού σημείου ενημέρωσης της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το βάρος απόδειξης το φέρει πάντοτε το μέλος που επικαλείται την τυχόν έλλειψη ταυτοποίησης και όχι ο έτερος συμβαλλόμενος ή η Εταιρεία.

 B. Τεχνικές παρεμβάσεις

Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας.

Τα μέλη απαγορεύεται να κάνουν ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής του xeirotexnes.gr.

Τα μέλη απαγορεύεται να παρακωλύουν, να αντικαθιστούν ή να μεταβάλλουν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το xeirotexnes.gr ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας xeirotexnes.gr.

Γ. Πνευματική ιδιοκτησία τρίτων

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα xeirotexnes.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, αξιολογήσεις, καταχωρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας «ερωτήσεων και απαντήσεων» κλπ) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα xeirotexnes.gr για άλλους λόγους, δεν θα πρέπει να θίγουν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν εικόνες και κείμενα στην ιστοσελίδα xeirotexnes.gr τα οποία έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή για τη χρήση τους έχει συμφωνήσει ο δικαιούχος. Αυτό ισχύει και για κείμενα και εικόνες που έχουν δημοσιευθεί σε άλλες ιστοσελίδες. Σε κάθε περίπτωση το μέλος φέρει ο ίδιος την ευθύνη για το περιεχόμενο των προσφορών του και όχι η Εταιρεία.

 Δ. Μη προσβολή προσωπικότητας τρίτων

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα xeirotexnes.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, αξιολογήσεις, καταχωρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας «ερωτήσεων και απαντήσεων» κλπ) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα xeirotexnes.gr με άλλο τρόπο, δεν θα πρέπει να θίγουν τρίτους όπως ενδεικτικά την προσωπικότητά τους, την τιμή, την υπόληψη, τα προσωπικά δεδομένα τους κλπ, ούτε να περιλαμβάνουν χυδαίο, συκοφαντικό, ενοχλητικό, προσβλητικό περιεχόμενο για την τιμή κάποιου προσώπου, δυσφημιστικά, υποτιμητικά, βλαπτικά της φήμης προσώπου κλπ.

Ε. Ουδεμία διαφήμιση

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα xeirotexnes.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, αξιολογήσεις, καταχωρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας «ερωτήσεων και απαντήσεων» κλπ) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα xeirotexnes.gr με άλλο τρόπο, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κανενός είδους διαφήμιση για προϊόντα τα οποία αυτό το μέλος δεν προσφέρει ήδη στο xeirotexnes.gr.

 Z. Σύνδεσμοι και διευθύνσεις ιστοσελίδων

Οι προσφορές και τα περιεχόμενα (συμπεριλαμβανομένων εικόνων) που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα xeirotexnes.gr εν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους URL ή διευθύνσεις ιστοσελίδων.

 Η. Χρήση περιεχομένων

Οι πληροφορίες για κάποιον πωλητή ή άλλες πληροφορίες σε κάποια προσφορά τις οποίες το xeirotexnes.gr δίνει σε σχέση με τις προσφορές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με την αντίστοιχη προσφορά υπό τους όρους του Κεφαλαίου ΙΙ (Ζ).

Θ. Ουδεμία σύναψη συμβάσεως εκτός τουxeirotexnes.gr

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα xeirotexnes.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορά, αξιολόγηση στο πλαίσιο της λειτουργίας «ερωτήσεων και απαντήσεων» κλπ) δεν επιτρέπεται να στοχεύουν σε σύναψη συμβάσεως εκτός του xeirotexnes.gr ή να αποσκοπούν άμεσα ή έμμεσα σε αυτό.

Ι. Αληθής χρήση του συστήματος αξιολόγησης

Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να δίνει αληθή στοιχεία στις αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις πρέπει να είναι αντικειμενικές και δεν πρέπει να περιέχουν προσωπικές προσβολές. Δεν επιτρέπεται η ενσωμάτωση διαφημίσεων σε μία αξιολόγηση (π.χ. εισαγωγή μιας διεύθυνσης ιστοσελίδας κλπ). Απαγορεύεται η αθέμιτη παρεμβολή στο προσωπικό ή σε ξένο προφίλ αξιολόγησης (π.χ. με τη χρήση διαφορετικών ονομάτων χρήστη). Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων χρήστη σε μία αξιολόγηση. Επίσης δεν επιτρέπεται η υποβολή παραπλανητικών αξιολογήσεων ή η χειραγώγηση του συστήματος αξιολόγησης προς ίδιο όφελος. Το xeirotexnes.gr δικαιούται ανά πάσα στιγμή, και άνευ ειδοποίησης, κατ’ εξαίρεση να παρεμβαίνει στο αυτόνομο σύστημα αξιολόγησης και να διαγράφει και/ή να διορθώνει αξιολογήσεις εφόσον λάβει γνώση ότι κάποια εξ αυτών είναι παράνομη.

ΙΑ. Καμία δημοσίευση τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης

Απαγορεύεται η δημοσίευση τηλεφώνων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων πριν την ολοκλήρωση σύμβασης αγοραπωλησίας σε οποιοδήποτε πεδίο καθώς και η τυχόν αποκάλυψη οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου που στόχο έχει τη διαφημιστική προβολή ή προώθηση του μέλους ή τη σύναψη σύμβασης εκτός του xeirotexnes.gr ή την απευθείας επαφή και επικοινωνία των μερών εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

IV. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

A. Απαγορευμένα προϊόντα

Το xeirotexnes.gr έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την προσφορά συγκεκριμένων προϊόντων και ομάδων προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση του , άνευ προειδοποιήσεως και χωρίς να έχει υποχρέωση ν’ αναφέρει τους λόγους. Στη λίστα απαγόρευσης εμφανίζεται ολοκληρωμένη, τρέχουσα ενδεικτική επισκόπηση των απαγορευμένων προϊόντων. Το xeirotexnes.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε η λίστα αυτή να είναι επικαιροποιημένη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως η λίστα αυτή είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική, τα δε μέλη υποχρεούνται να τηρούν τα ίδια τη κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα προϊόντα που απαγορεύονται προς πώληση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία (όπως ενδεικτικά λόγω ελαττωμάτων, λόγω παραπλανητικών ιδιοτήτων, λόγω ελλείψεως συνομολογημένης ιδιότητας, λόγω παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων, λόγω ρητής απαγόρευσης διάθεσής τους στην ελληνική επικράτεια ή/και μέσω του διαδικτύου κλπ). Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για τη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και φέρει το ίδιο την ευθύνη που ο νόμος αποδίδει στον προμηθευτή του προϊόντος όπου και όταν τούτο ισχύει και εφαρμόζεται.

Απαγορευμένα προϊόντα θεωρούνται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

-Κλοπιμαία

-Διευθύνσεις οποιουδήποτε είδους, κατάλογοι οποιουδήποτε είδους

-Μετοχές, χρεόγραφα υφιστάμενων και καταχωρημένων επιχειρήσεων, ομόλογα

-Προσφορές που συνδέονται με τυχερά και άλλου είδους παιχνίδια, προσφορές που υπόσχονται ότι θα κερδίσετε χρήματα

-Φάρμακα και ιατρικά προϊόντα

-Ταυτότητες και άδειες υπηρεσιών

-Εργαλεία και λογισμικό αποκωδικοποίησης/αποκρυπτογράφησης

-Ονόματα χώρου (domainname) και διαφημιστικά παράθυρα (banner)

-Downloads/Σύνδεσμοι Internet

-Ναρκωτικά και λοιπές ψυχοτρόπες ουσίες

-Εκρηκτικά προϊόντα, ραδιενεργές ουσίες και λοιπά χημικά επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία

-Τηλεπικοινωνιακά μέσα, κυρίως εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνίας που αντιτίθενται στη νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών

-Διατακτικές, κουπόνια, δελτία

-Πολεμικά και στρατιωτικά υλικά

-Ζωντανά ζώα

-Ευρεσιτεχνίες και εμπορικά σήματα καθώς και λογοκλοπές, αντίγραφα, πειρατικές ηχογραφήσεις κλπ.

-Όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες κλπ οποιουδήποτε είδους

-Προϊόντα καπνού

B. Δημοσιευμένες προσφορές και κατηγορίες

Το xeirotexnes.gr έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψει μεμονωμένες προσφορές, προσφορές τιμών καθώς και κείμενα και εικόνες από την ιστοσελίδα του άνευ ειδοποίησης και χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Το ίδιο ισχύει και για προσφορές που έχουν καταχωρηθεί σε εσφαλμένη κατηγορία αγοράς, για προφανώς μη σοβαρές προσφορές τιμών καθώς και κείμενα και εικόνες που δύνανται να θίξουν δικαιώματα τρίτων. Για τις αντίστοιχες διαγραφές δεν μπορούν να προβληθούν κανενός είδους αξιώσεις κατά του xeirotexnes.gr.

Το xeirotexnes.gr διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση και αιτιολόγηση να μετονομάσει, διαιρέσει, ενώσει, ακυρώσει ή να εισάγει εκ νέου κατηγορίες προσφορών και αντίστοιχα να μεταφέρει τις τρέχουσες προσφορές σε άλλη κατηγορία ή να τις διαγράψει.

Γ. Παραβίαση των Γενικών Όρων από κάποιο μέλος

1. Ο αποκλεισμός της συμμετοχής του μέλους εφαρμόζεται ιδίως σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ή μόλις η Εταιρεία λάβει γνώση ή αντιληφθεί τυχόν παραβίαση των Γενικών Όρων από κάποιο μέλος. Το xeirotexnes.gr έχει το δικαίωμα αναλόγως με τη βαρύτητα του παραπτώματος:

α) να επιπλήξει κάποιο μέλος όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει παραβιάσει τους Γενικούς Όρους,

β) να διαγράψει μέρος των αναρτημένων προσφορών του ή αξιολογήσεων ή δηλώσεων ή περιγραφών ή άλλου περιεχόμενου του,

γ) να διαγράψει το σύνολο των προσφορών του ή αξιολογήσεων ή δηλώσεων ή περιγραφών ή άλλου περιεχόμενου,

δ) να αποκλείσει αυτό από την ιδιότητα του μέλους (οριστικά ή προσωρινά).

Ο αποκλεισμός και η διαγραφή μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, το δε μέλος ουδεμία αξίωση έχει κατά του xeirotexnes.gr για το λόγο αυτό.

2. Επίσης, το xeirotexnes.gr έχει τα δικαιώματα του άρθρου 1 ανωτέρω όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει παραβιάσει τις συμβατικές υποχρεώσεις έναντι κάποιου άλλου μέλους. Ως ενδείξεις θεωρούνται μεταξύ άλλων και οι συγκεκριμένες καταγγελίες που γίνονται προς το xeirotexnes.gr από τυχόν μέλη του.

3. Το xeirotexnes.gr έχει τα δικαιώματα του άρθρου 1 ανωτέρω και όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι θίγονται τα δικαιώματα τυχόν τρίτων από τυχόν παράνομη συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) του μέλους. Σε κάθε περίπτωση οι τρίτοι που επιθυμούν να προβούν σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση στην Εταιρεία κατά μέλους θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε δυνατή πρόνοια ώστε η γνωστοποίηση αυτή να είναι κάθε φορά επαρκής και να αφορά συγκεκριμένη προσφορά προϊόντος προς πώληση από συγκεκριμένο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να παρέχονται στην Εταιρεία τουλάχιστον τα στοιχεία εκείνα που θα είναι δυνατόν να τεκμηριώσουν την γνωστοποίηση (όπως λ.χ. σε περίπτωση μη αυθεντικών προϊόντων τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν το αυθεντικό προϊόν από τις τυχόν απομιμήσεις) και να αποφεύγονται οι αναιτιολόγητες, μη εμπεριστατωμένες και καταχρηστικές γνωστοποιήσεις. Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε ζημία της Εταιρείας λόγω των ενεργειών στις οποίες προέβη εξαιτίας της γνωστοποίησης τρίτου προσώπου, το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει την ευθύνη για την κάλυψη της ζημίας αυτής καθώς και οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης της Εταιρείας.

4. Όλα τα ανωτέρω εξυπακούεται ότι ισχύουν και σε περίπτωση σχετικής εντολής, καταγγελίας ή αίτησης από αρμόδια Αρχή ή από Δικαστήριο. Εκτός των άλλων θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της παράνομης δραστηριότητας ενός μέλους λόγω της ύπαρξης ενδείξεων και με τη τυχόν χρήση αυτοματοποιημένων μέσων (όπως τυχόν fraud detection tools που χρησιμοποιεί η Εταιρεία).

5. Το xeirotexnes.gr ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι όροι χρήσης. Το μέλος δεν δύναται να αξιώσει την ανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας του από τα ανωτέρω ακόμη και σε περίπτωση που ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε το xeirotexnes.gr ήταν εσφαλμένες, αναγνωρίζει δε ότι το xeirotexnes.gr δεν είναι σε θέση και ούτε υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των ενδείξεων αυτών. Ιδίως το μέλος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιεί το xeirotexnes.gr για την εξεύρεση τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων των μελών βασίζονται σε γενικές τυποποιημένες/αυτοματοποιημένες εντολές ενός προγράμματος λογισμικού το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ή/και να προβεί σε σφάλματα.

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

A. Εξουσία διάθεσης του προσφερόμενου προϊόντος

Ο πωλητής επιτρέπεται να προσφέρει μόνο προϊόντα, για τα οποία έχει ο ίδιος εξουσία διάθεσης, δηλαδή έχει το δικαίωμα και είναι σε θέση να μεταβιβάσει στον αγοραστή τη νομή και την κυριότητά τους, πλήρως , και ελεύθερα βαρών και νομικών ελαττωμάτων βάσει των ιδιοτήτων και των λοιπών στοιχείων που έχουν συνομολογηθεί με την προσφορά του.

B. Ουδεμία πώληση απαγορευμένου προϊόντος

Απαγορεύεται η προσφορά προϊόντων των οποίων η προσφορά, η πώληση, η αγορά, η διάθεση ή η χρήση πιθανόν παραβιάζει τις νομικές διατάξεις νόμου ή τα χρηστά ήθη. Το xeirotexnes.gr διαθέτει μία ενδεικτική και συνεχώς επικαιροποιημένη λίστα απαγορευμένων προϊόντων των οποίων η προσφορά ή η διαφήμιση απαγορεύεται από την xeirotexnes.gr. Ανεξάρτητα από την καταχώρηση κάποιου προϊόντος στον κατάλογο το xeirotexnes.gr έχει οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να διαγράφει προσφορές, να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές ή με τρίτους που έχουν θιγεί.

Γ. Αληθή στοιχεία για το αντικείμενο πώλησης

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να δίνει αληθή και νόμιμα στοιχεία για το προσφερόμενο προϊόν και να ενημερώνει πλήρως για τις λεπτομέρειες πληρωμής και παράδοσης. Όλα τα γνωστά ελαττώματα του προϊόντος και/ή της συσκευασίας πρέπει να αναφέρονται. Αυτό ισχύει ιδίως για μεταχειρισμένα και για προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά στη συσκευασία.

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει την προσφορά του στην αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων της αγοράς.

Δ. Ουδεμία πολλαπλή καταχώρηση

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη καταχώρηση πολλών ίδιων ή παρόμοιων προϊόντων από τον ίδιο πωλητή σε διαφορετικές κατηγορίες.

Το xeirotexnes.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τις αντίστοιχες προσφορές χωρίς ειδοποίηση.

E. Ουδεμία διάθεση του προϊόντος πριν το τέλος της προσφοράς

Δεν επιτρέπεται στον πωλητή να διαθέσει εν κρυπτώ το προϊόν κατά τη διάρκεια της καταχώρησης στην πλατφόρμα ή να παραχωρήσει δικαιώματα επ’ αυτού σε τρίτους ή να συνάψει σύμβαση αγοραπωλησίας με πρόσωπο διάφορο του αγοραστή.

ΣΤ. Τέλη δημοσίευσης και τέλη επιτυχημένης πώλησης

Η εγγραφή και η συμμετοχή στο xeirotexnes.gr είναι δωρεάν. Δεν χρεώνεστε τέλη για την καταχώρηση προϊόντων. Παρόλα αυτά, ο πωλητής έχει την δυνατότητα δυο επιλογών:

1. Διαλέγοντας ο πωλητής το mini-πακέτο σε περίπτωση επιτυχημένης πώλησης, ο πωλητής υποχρεούται να καταβάλει τέλος επιτυχημένης πώλησης στο xeirotexnes.gr, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της τιμής πώλησης.

Τα τέλη επιτυχημένης πώλησης περιλαμβάνονται στο τίμημα που καταβάλλει ο αγοραστής (ήτοι από το συνολικό ποσό που δικαιούται λαμβάνειν ο πωλητής εκ της επιτυχούς πωλήσεως είναι το υπόλοιπο του ποσού που καταβάλλεται από τον αγοραστή μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού) και αποδίδονται στο xeirotexnes.gr από το paypal, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η καταβολή του τιμήματος, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης που δίδεται ανέκκλητα από τον πωλητή .

Ειδικότερα το paypal κατανέμει αυτομάτως στους λογαριασμούς των πωλητών το ποσό που αντιστοιχεί στο τίμημα των πωλουμένων προϊόντων και αγαθών και παράλληλα αποδίδει στο xeirotexnes.gr το τέλος επιτυχημένης πώλησης ( ήτοι το ως άνω ποσοστό 5% επί του συνολικού τιμήματος που έχει καταβληθεί από τους αντίστοιχους εκάστοτε αγοραστές)

Εντός 30 ημερών από την καταβολή των τελών επιτυχημένης πώλησης το xeirotexnes.gr θα αποστέλλει στο μέλος τιμολόγιο (ή ενημερωτικό χρεωστικό σημείωμα, όταν πρόκειται για ιδιώτη), στο οποίο θα αναφέρονται οι κινήσεις λογαριασμού της περιόδου τιμολόγησης.

Το μέλος υποχρεούται να πληρώσει, ακόμα κι αν δεν λάβει το τιμολόγιο (ή το ενημερωτικό χρεωστικό σημείωμα όταν πρόκειται για ιδιώτη) για τεχνικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση η αξίωση του xeirotexnes.gr , αναφορικά με τα τέλη επιτυχημένης πώλησης που δικαιούται αποσβέννυται με την είσπραξη των τελών αυτών και εφόσον για οιονδήποτε λόγο (τεχνικής η άλλης φύσεως) το ποσό δεν αποδοθεί στο xeirotexnes.gr , με βάση τα ανωτέρω , η αξίωση καθίσταται ληξιπρόθεσμη το αργότερο εντός 15 ημερών από την λήψη του τιμολογίου (αν είστε επαγγελματίας) ή του ενημερωτικού χρεωστικού σημειώματος (αν είστε ιδιώτης).

Σε περίπτωση που ο πωλητής δεν καταβάλει την οφειλή του xeirotexnes.gr μέσα σε 10 ημέρες από την λήψη του τιμολογίου ή του ενημερωτικού χρεωστικού σημειώματος, ενεργοποιείται η αυτόματη φραγή του λογαριασμού του, η οποία δεν του επιτρέπει την καταχώρηση νέων προϊόντων στην πλατφόρμα μέχρι την ημέρα της εξόφλησης του οφειλομένου ποσού.

2. Mε την επιλογή του full-πακέτου, ο πωλητής βαρύνεται μόνο με την καταβολή της μηνιαίας ή της εξάμηνης ή της ετήσιας συνδρομής, όπως το ποσό αυτής ορίζεται εκάστοτε, και δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε άλλη χρέωση. 

Ζ. Τρόποι πληρωμής

-πληρωμή μέσω paypal

Το paypal αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο ασφαλών πληρωμών στο internet (paypal.com) και για τον λόγο αυτό αποτελεί το μοναδικό τρόπο πληρωμής αναφορικά με τις συναλλαγές που περιγράφονται στους παρόντες Ορους . Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό στο paypal συνδέοντας τον τραπεζικό σας λογαριασμό ή την πιστωτική σας κάρτα. Έχοντας λογαριασμό paypal μπορείτε να κάνετε τις πληρωμές σας, με ταχύτητα και ασφάλεια. Για την δημιουργία του εν λόγω λογαριασμού μπορείτε να συνδεθείτε με https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/home .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να καταχωρηθεί αυτόματα η πληρωμή σας και να ανανεωθεί ο λογαριασμός σας χωρίς να περιμένετε, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση e-mail που έχετε δηλώσει στο xeirotexnes.gr είναι η ίδια με αυτή του paypal.

- πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης

Η κατάθεση του πληρωτέου ποσού πραγματοποιείται στον λογαριασμό που διατηρεί το xeirotexnes.gr.

- πληρωμή μέσω αντικαταβολής

Η παραγγελία αποστέλλεται και ο πελάτης πληρώνει το αντίτιμο την στιγμή της παραλαβής.

Το xeirotexnes.gr σε καμία περίπτωση δεν υπόσχεται και δεν εγγυάται ούτε με οπιονδήποτε τρόπο υποχρεούται να συνδράμει το μέλος στην πραγματοποίηση πωλήσεων ή την δημιουργία εσόδων στο μέλος από την ανάρτηση του προϊόντος του.

VI. ΣΧΕΣΗ ΠΩΛΗΤΗ-ΑΓΟΡΑΣΤΗ

A. ΓΕΝΙΚΑ

Το xeirotexnes.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα μέλη στην ιστοσελίδα του xeirotexnes.gr κατά τις εμπορικές τους συναλλαγές θα συμπεριφέρονται νόμιμα ή/και βάσει των αρχών καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Το xeirotexnes.gr συγκεκριμένα δεν συμμετέχει και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των μερών.

B. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή συνάπτεται μια δεσμευτική ηλεκτρονική σύμβαση αγοραπωλησίας, η οποία διέπεται από τις περί πώλησης διατάξεις του Α.Κ. καθώς και τις διατάξεις που ισχύουν για τη σύναψη εξ αποστάσεως συμβάσεων και για το ηλεκτρονικό εμπόριο όπου κατά περίπτωση εφαρμόζονται. Οι συμβαλλόμενοι αγοραστής και πωλητής είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη τήρηση των συμφωνηθέντων μεταξύ τους καθώς και για τη τήρηση των διατάξεων των νόμων.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τα ανωτέρω και δεν συμβάλλεται , ούτε συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη σύμβαση αγοραπωλησίας.

1. Περιεχόμενο σύμβασης

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στον αγοραστή, έναντι της καταβολής του τιμήματος, τη νομή και την ελεύθερη βαρών κυριότητα του προϊόντος. Δεν επιτρέπεται σχετικός αποκλεισμός ευθύνης.

Η τιμή πώλησης θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντα τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Η περιγραφή του προϊόντος αποτελεί μέρος της σύμβασης, δηλαδή ο πωλητής διασφαλίζει ότι το προϊόν διαθέτει τις ιδιότητες που έχουν περιγραφεί βάσει των ειδικότερων διατάξεων των παρόντων Γενικών Όρων και των προβλέψεων του νόμου.

Ο πωλητής ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα, δηλαδή αυτά που δεν έχει περιγράψει, τα οποία μειώνουν την αξία ή δυσχεραίνουν σημαντικά τη χρήση του αντικειμένου.

2. Εκτέλεση σύμβασης

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να εκπληρώσουν πλήρως, προσηκόντως και εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης πώλησης.

Η εκτέλεση της σύμβασης αποτελεί θέμα αποκλειστικά και μόνο των συμβαλλόμενων μερών.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να δώσει στο άλλο μέρος εντός επτά (7) ημερών από τη σύναψη της σύμβασης εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται για να είναι σε θέση να εκπληρώσει τη σύμβαση. Αυτό αφορά κυρίως την ταχυδρομική διεύθυνση ή τον τραπεζικό λογαριασμό, σε περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής απαιτεί τραπεζικό έμβασμα και αυτά τα στοιχεία δεν έχουν ήδη καταχωρηθεί από τον πωλητή.

Αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν διαθέτει στοιχεία του άλλου συμβαλλόμενου μέρους τα οποία είναι σημαντικά για την εκπλήρωση της σύμβασης, τότε είναι υποχρεωμένο εντός επτά (7) ημερών από τη σύναψη της σύμβασης να τα ζητήσει τουλάχιστον μία φορά μέσω e-mail. Αν δεν δοθούν τα στοιχεία στο συμβαλλόμενο μέρος τότε μετά την πάροδο των επτά (7) ημερών από τη σύναψη της σύμβασης δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα του από την πώληση που προβλέπονται στον Α.Κ.

Αν κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα που δεν αναφέρεται στην περιγραφή του και το οποίο μειώνει σημαντικά ή ακυρώνει την αξία ή την καταλληλότητα του προϊόντος κατά την προβλεπόμενη χρήση του, τότε ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει εντός 14 ημερών μετά την παράδοση του προϊόντος τον πωλητή για να απαιτήσει αποκατάσταση με έξοδα του πωλητή. Το ίδιο ισχύει όταν το προϊόν δεν έχει κάποια ιδιότητα, η οποία κατονομάζεται στην περιγραφή του προϊόντος.

Αν ο πωλητής δεν προβεί σε καμία ενέργεια αφού του γνωστοποιηθεί το ελάττωμα ή αν η αποκατάσταση δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα τότε ο αγοραστής δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει ο Α.Κ. στις σχετικές περί πωλήσεως διατάξεις.

Επιστροφή Αντικειμένων

Αν το αντικείμενο που παρέλαβε ο πελάτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις και θέλει να το επιστρέψει, μπορεί να επικοινωνήσει με τον πωλητή μέσω του καταστήματος του πατώντας το κουμπί "Επικοινωνία". Στο κατάστημα του θα αναφέρονται οι όροι επιστροφής. Υπάρχει δικαίωμα αδικαιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Θα πρέπει το αντικείμενο να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να επιστραφεί στην κατάσταση στην οποία εστάλη. Δεν επιστρέφονται χρησιμοποιημένα αντικείμενα, αντικείμενα στα οποία τίθεται θέμα υγιεινής ή αντικείμενα τα οποία έχουν δημιουργηθεί βάση προσωπικής παραγγελίας. Σε περίπτωση επιστροφής, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής. Το xeirotexnes.gr δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν μη επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση επιστροφής αντικειμένου ή αντικατάστασης αυτού. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά και μόνο του πωλητή, που διαθέτει το κατάστημα. Οποιαδήποτε συναλλαγή ή επικοινωνία είναι μεταξύ πωλητή και αγοραστή.

VII. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

To xeirotexnes.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει επιμέρους ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τους Γενικούς Όρους σε κάποιον τρίτο ή να εξουσιοδοτήσει τρίτο για την άσκηση αυτών. Ιδίως δύναται να αναθέσει σε δικηγόρο της επιλογής του την επικοινωνία με τους πωλητές στο όνομα και για λογαριασμό του για την τυχόν είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς την Εταιρεία. Η συμμετοχή ως μέλος και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις υφισταμένου ή πρώην μέλους έναντι του xeirotexnes.gr δεν μπορούν να μεταβιβαστούν από το μέλος, ούτε να εκχωρηθούν.

VIII. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ xeirotexnes.gr

A. Γενικά

Το xeirotexnes.gr ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας του xeirotexnes.gr. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του xeirotexnes.gr για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του xeirotexnes.gr για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

B. Τεχνικές βλάβες, συντήρηση

Το xeirotexnes.gr δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Συγκεκριμένα το xeirotexnes.gr δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων προσφορές ή προσφορές τιμών καταχωρήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας με καθυστέρηση ή λανθασμένα. Το xeirotexnes.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συμφωνία της ώρας του συστήματος ώρας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα.

Η ιστοσελίδα του xeirotexnes.gr μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς ο χρήστης ή το μέλος να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά του xeirotexnes.gr εκ της αιτίας αυτής .

Γ. Περιεχόμενα και προσφορές

Το xeirotexnes.gr δεν υποχρεούται να ελέγχει τις προσφορές, τις αξιολογήσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες δημοσιεύονται από τα μέλη στην αγορά. Όλως ενδεικτικώς δεν φέρει καμία ευθύνη για:

• την αληθή, σωστή και νόμιμη διαμόρφωση των προσφορών,

• την ποιότητα, ασφάλεια, νομιμότητα ή διαθεσιμότητα των προσφερόμενων προϊόντων,

• την αλήθεια και τη νομιμότητα των ισχυρισμών και των ιδιοτήτων του προϊόντος,

• την ικανότητα, την εξουσία και τη θέληση του εκάστοτε μέλους σχετικά με την προσφορά, την αγορά, την παράδοση, την πληρωμή ή τις υπόλοιπες ενέργειες εκπλήρωσης της σύμβασης,

• για οτιδήποτε άλλο αναφέρεται ρητώς στου παρόντες Γενικούς Όρους,

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία για τεχνικούς και μόνον λόγους που διευκολύνουν την βελτίωση της παρουσίασης των προϊόντων ανά κατηγορία καθώς και την εξεύρεση των προϊόντων στη συγκεκριμένη κατηγορία αναρτά ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία δημιουργούνται με τη χρήση λέξεων κλειδιά από την προσφορές των ίδιων των πωλητών τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει και για τις οποίες δεν ευθύνεται.

Δ. Μέλη και τρίτοι

Το xeirotexnes.gr δεν φέρει καμιά ευθύνη για ζημιές που έχουν προκληθεί σε μέλη ή τρίτους λόγω της συμπεριφοράς άλλων μελών ή τρίτων σε σχέση με τη χρήση ή την κακή χρήση της ιστοσελίδας της. Εξυπακούεται ότι δεν φέρει και καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τρίτων και από τα ίδια τα προϊόντα από οποιοδήποτε λόγο και αιτία και αν προκλήθηκαν.

E. Συνδεδεμένες ιστοσελίδες

Το xeirotexnes.gr δεν εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, οι οποίες είναι προσβάσιμες από την ιστοσελίδα xeirotexnes.gr, και αποποιείται ρητά οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

ΙX. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Όταν άλλα μέλη, χρήστες ή τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά του xeirotexnes.gr λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους εξαιτίας κάποιας δημοσιευμένης προσφοράς από ένα μέλος ή λόγω του περιεχομένου αυτής ή λόγω χρήσης της ιστοσελίδας xeirotexnes.gr από μέλος ή χρήστη, το εν λόγω μέλος ή ο χρήστης απαλλάσσει το xeirotexnes.gr από όλες τις αξιώσεις και αναλαμβάνει τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης του xeirotexnes.gr (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δικηγορικών εξόδων).

X. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Όλες οι διαφορές μεταξύ του xeirotexnes.gr και ενός (υφισταμένου ή πρώην) μέλους σχετικά με τους Γενικούς Όρους υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία.

Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

XI. ΡΗΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Γενικών Όρων κριθούν ή καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Γενικούς Όρους. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος δεν λογίζεται ως παραίτηση από αυτό το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε από τα μέρη.

Εάν έχετε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποιήσατε μέσω διαδικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, για ξωδικαστική διευθέτηση της αγοράς. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε μόνο αν διαμένετε στην Ε.Ε.και ο έμπορος έχει την έδρα του στην Ε.Ε. Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.

Πάνω